เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย

บทความ

การกำหนดกติกา และข้อตกลงร่วมกันระหว่างเด็กกับพ่อแม่

13-07-2565 14:33:00น.

การกำหนดกติกา และข้อตกลงร่วมกันระหว่างเด็ก สิ่งดีดี ที่พ่อแม่ต้องทำ เนื่องจากในสังคมเรามีระเบียบปฏิบัติ มีกฎเกณฑ์ต่างๆ เด็กจะต้องเรียนรู้และปฎิบัติตามสิ่งที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยที่พ่อแม่ต้องสามารถที่จะให้เหตุผลลูกได้ว่า เหตุใดถึงควรทำเช่นนั้น มีผลดีและผลเสียต่อลูกอย่างไร เมื่อลูกทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านั้นแล้ว ลูกก็จะเข้าใจและสามารถควบคุมตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้ #ควบคุมตนเอง #สถานการณ์ #ปฏิบัติ #กฎเกณฑ์