เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลัง 0105554082466

������������������������������������������

กระดานอัจฉริยะ interactive board (i-world)

  • สามารถใช้นิ้วและวัสดุอื่น ๆ สัมผัสกับตัวกระดานได้
  • มีซอฟแวร์กระดานและซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอน
  • บันทึกทุกสิ่งที่เขียนลงไปได้ เหมาะสำหรับ การประชุม และการเรียน
  • สามารถ update software ได้ไม่จำกัด
  • สินค้ารับประกัน 3 ปี แถม โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
  • เปรียบเสมือนสมาร์ทบอร์ด(smartboard)
  • โทรเพื่อขอราคา
  • มึผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบ  พร้อมให้คำปรึกษา  อบรม  ตลอดอายุการใช้งาน

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา